آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک

0
4400
نقاشی کشیدن یکی از بهترین و سالم ترین سرگرمی های کودکان است. والدین می توانند با فراهم کرده ابزار نقاشی برای کودکان آنها را با نقاشی کشیدن آشنا و مهارت نقاشی کشیدن را در آنها تقویت کنند. در این پست می خواهیم آموزش تصویری و گام به گام نقاشی جوجه اردک را به کودکان آموزش دهیم.
نقاشی جوجه اردک,نقاشی اردک,آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک
 آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام ۱
نقاشی جوجه اردک,طریقه کشیدن جوجه اردک,آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام ۲
نقاشی جوجه اردک,نقاشی اردک,آموزش نقاشی به کودکان
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام ۳
نقاشی جوجه اردک,نقاشی اردک,آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام ۴
نقاشی جوجه اردک,نقاشی اردک,آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام ۵
نقاشی جوجه اردک,آموزش طراحی,آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام ۶
نقاشی جوجه اردک,نقاشی اردک,آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک
  آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام ۷
نقاشی جوجه اردک,نقاشی اردک,آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک

آموزش کشیدن نقاشی جوجه اردک -گام ۸

 

 

گردآوری: بخش کودکان بیتوته

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید