صفحه اصلی / موفقیت / رشد و توسعه فردی / کارآفرینی نیکوکار، صنعتگر‌ بزرگ آمریکایی
بازار پله ها

کارآفرینی نیکوکار، صنعتگر‌ بزرگ آمریکایی

جان راکفلر (۱۸۳۹- ۱۹۳۷)، صنعتگر‌ بزرگ آمریکایی که پسر یک کشاورز ساده بود، در زندگی طولانی خود، از فردی که ماهانه ۲۵ دلار مزد می‌گرفت به یک غول نـفتی تـبدیل شد که ارزش دارایی‌های او‌ بالغ بر ۳۳۶ میلیارد دلار (با ارزش دلاری کنونی) تخمین زده می‌شد. همچنین وی در ۲۹ سپتامبر ۱۹۱۶ با دستیابی به ثروت ۱ میلیارد دلار آمریکا به عنوان نخستین میلیاردر آمریکایی شناخته می‌شود.

او کارش را از سن ۱۶ سالگی آغاز کرد و در عرض سه سال نخستین شرکت‌اش را تأسیس نمود.در سال ۱۸۶۲ او به صنعت‌ نفت‌ گرایش پیدا کرد. پس از دراختیارگیری جدی‌ترین رقیب محلی، راکـفلر اقـدام به ایجاد شرکت ملی با شبکه ملی توزیع نمود. او موفقیت خود را مرهون شرکت استاندارد اویل است‌ که‌ تا‌ سال ۱۸۷۹،کنترل ۹۰ درصد‌ پالایش‌ نفت‌ در ایالات متحده آمریکا را در دست داشت. راکـفلر در سـال ۱۸۹۷ از مدیریت شرکتش کنار کشید، البته تا سال ۱۹۱۱، رئیس‌ هیأت‌ مدیره آن باقی ماند. در این سال، سرانجام‌ دولت‌ آمریکا حکم به انحلال استاندارد اویل داد. سال‌های پایانی عمر راکفلر صرف امور خـیریه شـد.

پیـشینه و ظهور
جان راکفلر‌ در‌ سال ‌ ۱۸۳۹در نـیویورک مـتولد شـد .او بزرگ‌ترین پسر و دومین فرزند‌ خانواده‌ای شش فرزندی بود. والدین او کشاورز بودند و از جان و خواهرها و برادرهایش نیز انتظار می‌رفت تا به آنان‌ کـمک‌ کـنند‌ .در ۱۴ سالگی،خانواده جان به اوهایو نقل مکان کـردند‌. در‌ سـال ۱۸۵۵ و در حالی که او تنها ۱۶ سال سن داشت، پیشنهاد کار به عنوان پادو‌ و کمک‌ دفتردار‌ را در شرکت هویت و تاتل دریافت کرد. او حقوق ثـابتی نـداشت و تـنها‌ به‌ صورت‌ پورسانت پول می‌گرفت. این امر باعث شد که او در عـرض ۱۴ هفته هیچ‌ پولی‌ درنیاورد‌. اما پس از آن او ۵۰ دلار کسب کرد و حقوق ۲۵ دلار در ماه‌ برای‌ او تعیین شد. راکفلر سه سال در این شرکت مـاند تـا ایـن‌که با‌ درخواست‌ او‌ برای دریافت سالانه ۸۰۰ دلار مخالفت شد. راکفلر در این سه سـال بـه خوبی‌ به‌ نحوه اداره و انجام کسب‌وکار را یاد گرفته بود، تصمیم گرفت از این شرکت‌ جدا‌ شود‌ و کسب‌وکاری را بـرای خـودش بـه راه اندازد.

لحظات تعیین‌کننده
او به همراه شریکش یعنی موریس‌ کلارک‌‌ و گرفتن وام هزار دلار از والدینش بـا نـرخ سـود ۱۰درصد، یک کسب‌وکار‌ تولیدی‌ را‌ راه‌اندازی نمود. او به تمام کشاورزان محلی سرمی‌زد، با آنها گـپ مـی‌زد، آنـان را‌ شیفته‌ خود‌ می‌ساخت و کارت ویزیتش را به آنها می‌داد. واکنش به او آنقدر خوب‌ بود‌ کـه او در هـمان نخستین سال کارش یعنی در سال ۱۸۵۹،توانست به درآمدی ۵۰۰ هزار‌ دلاری‌ دست یابد. در آن زمـان نـفت تـازه شروع به تأثیرگذاری در اوهایو‌ کرده‌ بود و چندین پالایشگاه افتتاح شده بودند.

راکفلر‌ که‌ احـساس‌ خـاصی نسبت به توان بالقوه این سوخت‌ جدید‌ داشت، زمان را از دست نداد و در سال ۱۸۶۲ اقدام بـه تـأسیس شـرکت راکفلر‌،اندروز‌ و کلارک که در زمینه پالایشگاه‌های‌ نفت‌ فعال بود‌، نمود‌. بعدها‌ او سهم خود را به کـلارک‌ فـروخت‌ و سپس کل سهم کلارک را به نفع اندروز خرید و در نتیجه شرکت‌ راکفلر‌ و انـدروز تـأسیس شـد.

تا سال ۱۸۶۹، شرکت راکفلر که حالا‌ شرکت‌ راکفر، اندروز و فلاگلر نامیده می‌شد‌، اقدام‌ به خرید چـندین شـرکت کوچک کرد. اما به یکباره صنعت نفت وارد دوران‌ سخت‌ خود شد. بـهای نـفت چنان‌ کاهش‌ یافت‌ که بسیاری از‌ شرکت‌ها‌ ورشکست شدند.

در سال‌ ۱۸۶۹،راکفلر تصمیم گرفت با سرمایه ۱ میلیون دلار، شـرکت خـود را با شرکت استاندارد اویل‌ اوهایو‌ ادغام کند. این در حالی بود‌ که‌ خـودش ریـاست‌ شرکت‌ جدید‌ را به عهده گرفت‌. این ادغـام آنـقدر مـوفق بود که به یک شاخص و استراتژی تـلفیق در جـی.پی.مورگان‌‌ و نمادی‌ در صنعت فولاد و فلزات تبدیل شد‌.

به‌ اعتقاد‌راکفلر، بهترین روش برای تـضمین بـقا،توزیع چنین ریسکی‌ در‌ یک‌ صـنعت بـی‌ثبات و پرخطر اسـت. بـهترین راه بـرای‌ تحقق‌ این‌ هدف‌، خرید‌ شرکتهای‌ رقـبا در داخـل یا خارج از آمریکا بود .تا سال ۱۸۷۲، استاندارد اویل موفق شد تمامی شـرکت‌های پالایـش در اوهایو را بخرد. در سال ۱۸۸۲ و پس از‌ دهه‌های پررونق ،تـمامی کسب‌وکارهای متعلق به اسـتاندارد اویـل تحت کنترل استاندارد اویل تـراست قـرارگرفتند.

برتری استاندارد اویل تراست خیلی زود منجر به بروز انتقادات شد. در سال ۱۸۹۲، دادستان کـل‌ اوهـایو‌ در دادرسی خود پیرامون انحلال اسـتاندارد اویـل تـراست پیروز شد. در طـول بـرگزاری دادگاه که از سال ۱۸۹۰ آغـاز شده بـود، راکفلر فشار و استرس شدیدی را تجربه کرد.ت مام موها‌ و حتی‌ ابروان راکفلر ریخت و او دچار لرزش‌های عـصبی شد. اثرات رأی دادگاه بر استاندارد اویـل نـیز کمتر از ایـن نـبود. بـا این وجود شرکت‌ خـیلی‌ سریع دست به تجدید ساختار‌ زد‌ و این بار به نام شرکت استاندارد اویل نیوجرسی فعالیت‌هایش را از سـرگرفت. ایـن شرکت موفق شد کنترل سه چـهارم صـنعت نـفت ایـالات مـتحده را‌ به‌ دست گـیرد.

راکـفلر تا‌ سال‌ ۱۹۱۱ ر سمت ریاست این شرکت باقی ماند. سال ۱۹۱۱ همان سالی بود که دیوانعالی ایالات مـتحده آمـریکا دسـتور به انحلال این شرکت داد و اعلام کرد کـه شـرکت اسـتاندارد اویل‌ قـوانین‌ ضـدانحصار را نقض کرده است. بدین ترتیب،۸۳ شرکت که تشکیل‌دهنده این غول نفتی بودند، به شرکت‌های کوچک‌تر تقسیم شدند. در این دوران راکفلر شاهد شدیدترین انتقادها بود.ح تی گفته‌ می‌شود‌ طـی این‌ دوران غذای او به کمی شیر و نان تبدیل شده بود. عده‌ای معتقد بودند که او صبح زود‌ تا اواخر شب کار می‌کند. این موضوعی بود که راکفلر همواره‌ آن‌ را‌ تکذیب می‌کرد و اعتقاد داشـت کـه کار همه زندگی‌اش نیست

.سال‌های آخر عمر راکفلر توأم با فعالیت‌های نوع ‌‌دوستانه‌ بودند.او ۳۵ میلیون دلار در اختیار دانشگاه شیکاگو قرار داد تا انستیتو‌ تحقیقات‌ پزشکی‌ راکفلر، بنیاد راکفلر و کمیسیون بهداشت راکـفلر تـأسیس شوند که کرم قلابدار(نوعی انگل روده) و تب زرد را‌ در مناطق جنوبی آمریکا ریشه‌کن کرد.

ثروت راکفلر در زمان مرگش بالغ بر ‌ ۹۰۰میلیون دلار (با ارزش دلار آن زمان) بود‌. او‌ در ۲۳ مه ۱۹۳۷ و در سن ۹۷ سالگی در خـانه‌اش درگـذشت.

جان راکفلر خالق صـنعت مـدرن نفت است. شاید تأثیر کسب‌وکار راکفلر بر ایالات متحده آمریکا کمتر از اختراع برق‌ توسط ادیسون یا خودروهای مدل T فورد بوده اما بدون بنزین ارزان‌قـیمت که شرکت استاندارد اویـل تـولید می‌کرد، احتمال نداشت که صنعت برق این کشور یا بازار پرفروش خودرو بتوانند به‌ چنین‌ رونقی دست یابند.

یکی از بزرگ‌ترین ویژگی‌های راکفلر درک اهمیت استخدام افراد برجسته بود. یکی از شعارهای مـعروف او ایـن بود:

«این انسان است که یک سازمان را می‌سازد نه‌ ماشین‌آلات‌ یا تجهیزات.»

او تیمی از درخشان‌ترین افراد را در کسب‌وکار خود به کار گرفت و از توانایی‌های جمعی آنها، بیشترین بهره را در قبال توسعه اداره استاندارد اویـل بـه دست‌ آورد‌. لازم بـه ذکر است که این شرکت علیرغم کنترل تأثیرگذارش، دوران سختی را پشت سرگذاشت اما قدرت خود را طی دهه‌های بـعدی به اثبات رساند.

«اعـتقاد‌ دارم‌ وظیفه‌ام‌ پول درآوردن و استفاده از آن پول برای رفاه اطرافیانم است.» جان راکفلر

«رشد یک کسب‌وکار بزرگ تنها با حفظ مناسب‌ترین افـراد‌ ‌ ‌مـیسر‌ است‌.» جان راکفلر

  • هفت روش موفقیت جان راکفلر:

۱. وقتی به موفقیت می‌رسید، انتظار انتقاد هم داشته باشید

راکفلر و شرکایش یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌ها در تاریخ آمریکا را ایجاد نمودند. استاندارد اویل در اواخر قرن نوزدهم، بیشتر صنعت نفت آمریکا را از آنِ خود کرده بود و کنترل قابل‌توجهی نیز بر خطوط راه‌آهن داشت. منتقدان، طی سال‌ها انتقادات تندوتیزی از روش‌های راکفلر کرده و به شخصیت وی حمله کرده‌اند. گرچه برخی از آنها انتقادهای سازنده و درستی بودند، اما بیشترشان با اغراق‌ بیان می‌شدند.

شما هم اگر می‌خواهید در مسیر بزرگان گام بردارید، باید انتظار انتقادات تندوتیز را نیز در این مسیر داشته باشید.

۲. انتظار گمنام بودن طولانی را داشته باشید

آیا می‌دانستید که راکفلر کار خود را به عنوان کارمند آغاز کرد؟ راکفلر در نوجوانی در شرکت کوچکی به نام هیوت و تاتل در کلیولند کار می‌کرد. او چندین سال در همانجا کار کرد و صحت صورت‌حساب‌ها را بررسی می‌کرد، از مشتریان پول دریافت می‌‌نمود و به رشد آن شرکت کمک می‌کرد. راکفلر طی این دوران، باورهایی را در خود شکل داد که بعدها موفقیتش را رقم زدند، او درک عمیقی از سود و زیان در کسب‌وکار به دست آورد.

اگر شما هم در گمنامی کار می‌کنید، به‌دنبال راه‌هایی باشید که بتوانید بیشترین استفاده را از شرایط خود ببرید. انجام چنین کاری چالش‌برانگیز است، اما مثال راکفلر نشان می‌دهد که غیرممکن نیست.

۳. دستاوردهای خود را جشن بگیرید

اکفلر در روز ۲۶ سپتامبر ۱۸۵۵، زمانی که اولین حقوقش را گرفت، آن را با نام «روز کار» به‌عنوان آغازی برای مسیر طولانی‌ خود به سوی استقلال مالی جشن گرفت. جشن گرفتن یک نقطه‌ی عطف، مثل تاریخ انتشار نخستین کتاب یا گرفتن اولین حقوق، به شما انرژی می‌دهد و تشویق‌تان می‌کند تا در مسیری که پیشِ‌رو دارید محکم‌تر قدم بردارید. سپاسگزاری باعث می‌شود شادی درونی شما بیشتر شود، پس چرا دستاوردهای خود را جشن نمی‌گیرید؟

۴. دارایی‌هایتان را مسئولانه مدیریت کنید

راکفلر به مدیریت هزینه‌های شخصی خود نیز معروف بود. در زمانه‌ای که ثروتمندان قایق‌های تفریحی، واگن‌های اختصاصی و لباس‌های گران‌قیمت می‌خریدند، راکفلر از چنان ریخت‌وپاش‌هایی امتناع می‌کرد. در زمانه‌ی ما چنین رویکردی، بازی دفاعی مالی نامیده می‌شود و بخش مهمی از دستیابی به موفقیت است. شما هم باید دارایی‌های خود را مدیریت کنید بنابراین بد نیست با شیوه‌های مدیریت مالی شخصی آشنا شوید.

شاید بتوان گفت که راکفلر یکی از برترین سرمایه‌گذاران بخر و نگه‌دار بود. او طی دهه‌ها، هرگز سهام استاندارد اویل را نفروخت. درعوض، ثروتش با گذشت زمان به‌طور مداوم افزایش می‌یافت. درمقابل، برادرش ویلیام، توجه کمتری به دارایی‌های بلندمدت داشت. ران چرنو (Ron Chernow) نویسنده‌ی داستان زندگی راکفلر، در کتابش با عنوان تیتان (Titan) به این نکته‌ی جالب اشاره می‌کند:

«از آنجا که ویلیام از زیر بار وام رفتن برای ساخت خانه‌اش امتناع می‌کرد، علی‌رغم توصیه‌ی برادرانه‌ی جان، ۵۰۰۰۰ دلار از سهام استاندارد اویل را به برادرش فروخت. این تصمیم نابخردانه‌ی ویلیام، در تفاوت عظیمی که در ثروت این دو برادر شکل گرفت، سهم عمده‌ای داشت.»

۵. هنر معامله را بیاموزید

معامله‌ای که به‌خوبی برنامه ریزی و اجرا شود، می‌تواند سکوی پرتاب شما باشد. راکفلر به‌منظور گسترش استاندارد اویل در سرتاسر آمریکا، بارها و بارها معاملات موفقیت‌آمیزی با شرکت‌های رقیب، شرکا و راه‌آهن داشت.

درحقیقت برخی از وفادارترین مدیرانِ استاندارد اویل، در اصل از شرکت‌های رقیب آمده بودند. چه در حال مذاکره برای خرید یک خانه باشید و چه افزایش درآمدهایتان از راه فریلنسینگ، در هر حال اعتماد به نفس بالا و مهارت انجام معاملات عالی، ازجمله عوامل موفقیت شما محسوب می‌شوند. در سال‌های بعد، برخی از معاملات راکفلر به خاطر منصفانه نبود‌ن‌شان موردانتقاد قرار گرفتند. به عقیده‌ی من این دلیل فوق‌العاده‌ی دیگری برای یادگیری هنر معامله است؛ خودداری از انجام معامله‌ی نادرست.

۶. ممکن نیست به‌تنهایی همه چیز را بدانید

من عاشق یادگیری و پرورش مهارت‌هایم هستم. احتمالا شما هم که در حال خواندن این مقاله‌اید، تشنه‌ی آگاهی هستید. اما دنیا بسیار پیچیده است، بنابراین واجب است تا یاد بگیریم که چگونه از توان متخصصین، اهرم موفقیتی برای خودمان بسازیم. وقتی راکفلر استاندارد اویل را ساخت، توانایی‌های برجسته‌ای در مدیریت، سازمان‌دهی و مذاکره داشت. اما تحقیق و توسعه نفت و محصولات مرتبط را به متخصصینِ آن حوزه واگذار کرد. بعدها هم دستیاران و مشاورینی را به خدمت گرفت تا در برنامه‌ریزیِ کارهای بشردوستانه کمکش کنند. اگر بخواهیم موفق شویم، باید از قدرت متخصصین بهره ببریم. ابتدا خودتان با تمام وجود روی مسئله کار کنید تا بتوانید به پرسش‌های درست در آن زمینه دست پیدا کنید، بعد هم کمک گرفتن از متخصصین، استراتژی موفقیتی است که می‌تواند روند پیشرفت‌تان را به‌طور چشمگیری تسریع کند.

۷. محدودیت‌های پول را درک کنید

تا اوایل دهه‌ی ۱۹۰۰، راکفلر پرونده‌های قضایی، تحقیقات و پوشش رسانه‌ای منفی را با خود یدک می‌کشید. این فشار همیشگی به این معنا بود که او نباید در منظر عمومی ظاهر شود و درنتیجه، چیزهای مهمی مثل ملاقات با نوه‌هایش را از دست می‌داد. ناامیدکننده‌تر اینکه کمک‌های خیریه‌‌ی او نیز تحت سوء‌ظن عمومی بودند و اغلب موردانتقاد قرار می‌گرفتند. درحقیقت ثروت عظیم وی این مشکلات را رفع‌ورجوع نمی‌کرد.

پول هم مانند قدرت سیاسی یا شهرت، می‌تواند مزایای شگفت‌انگیزی داشته باشد. راکفلر روی‌هم‌رفته در مدیریت پول و ثروت خود موفق بود. مثلا کمک‌های او در ایجاد دانشگاه شیکاگو و دانشگاه راکفلر که مؤسسه‌ی تحقیقاتی پیشرویی در نیویورک است، بسیار مؤثر بودند. با هر معیاری که حساب کنیم، بخشش او تأثیر مثبتی بر دنیا داشت.

۱۸۳۹: تولد

۱۸۵۵:.شروع کار در هویت و تاتل.

۱۸۶۹: شرکت‌ راکفلر‌،اندروز و فـلاگلر بـه شـرکت استاندارد اویل اوهایو تبدیل شد.

۱۸۸۲: .فعالیت‌های شرکت استاندارد اویل تحت‌ کنترل استاندارد اویل تراست قـرار گرفت.

۱۸۹۰: سیستم توزیع ملی به اکثر شهرهای‌ آمریکا تعمیم یافت.

۱۸۹۲: تراست‌ توسط دولت اوهـایو منحل شد و این بـار اسـتاندارد اویل تراست در نیوجرسی شکل گرفت.

۱۹۰۴: استاندارد اویل کنترل سه چهارم صنعت ایالات متحده را به دست گرفت.

۱۹۰۴: هشتاد درصد شهرهای‌ آمریکا از خدمات استاندارد اویل بهره‌مند بودند.

۱۹۱۱: استعفا به عنوان رییس،استاندارد اویل تـراست منحل شد.

۱۹۱۳: ایجاد بنیاد راکفلر.

۱۹۳۷: درگذشت.

منبع:+

این مطالب را نیز ببینید!

بانوی کارآفرین موفق ایرانی

خانم فرحناز مظفری، کارآفرین موفق استان گلستان، در سال ۱۳۵۳ در روستای گميشان از استان گلستان …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *