معنای واژه حیرت در لغت نامه دهخدا

0
557

  حیرت

  لغت‌نامه دهخدا

  حیرت . [ ح َ رَ ] (ع مص ) سرگشته شدن . بر یک حال ماندن از تعجب . (غیاث ). حیرة. رجوع به این کلمه شود. || (اِمص ) سرگشتگی . تعجب . سرگردانی . حیرانی .بیخودی . والهی . آشفتگی . (ناظم الاطباء) :
  از این قصیده که گفتم سخنوران جهان
  بحیرتند چو از منطق طیور غراب .

  خاقانی .

  گردد فلک ز حیرت حالش زمین نشین
  گردد زمین ز سرعت رقصش فلک خرام .
  با این فکرت در بیابان تردد و حیرت یکچندی بگشتم . (کلیله و دمنه ).
  حیرت آفرین ؛ بوجودآورنده ٔ حیرت . آفریننده ٔ حیرت .
  حیرت آمیز ؛ آمیخته با حیرت و سرگردانی .
  حیرت آور ؛ حیرت آورنده . باعث بر حیرت و سرگشتگی . موجب تحیر.
  حیرت افزا ؛ حیرت افزاینده .
  حیرت انگیز ؛ انگیزنده ٔ حیرت و سرگشتگی .
  حیرت بخش ؛ حیرت آور.
  حیرت زا ؛ حیرت زاینده .
  حیرت زدگی ؛ سرگشتگی . تحیر.
  حیرت زده ؛ سرگشته . متحیر. (آنندراج ) :
  حیرت زده ٔ روی تو بر هم نزند چشم
  چون دیده ٔ تصویر که بیگانه ٔ خواب است .

  (از آنندراج ).

  حیرت سرا ؛ سرای حیرت . کنایه از دنیا.
  حیرت فزودن ؛ سرگشتگی و تحیر افزودن :
  زهی قدرت که در حیرت فزودن
  چنین ترتیب ها داند نمودن .

  نظامی .

  لیک چون من لم یذق لم یدر بود
  عقل و تخییلات او حیرت فزود.

  مولوی .

  حیرت کده ؛ جایی پر از حیرت و سرگشتگی :
  نیست خالی ز صفا خلوت بیهوشی من
  فرش حیرتکده ام از نمد آئینه است .

  شوکت (از آنندراج ).

  حیرتکده ٔ چشم مرا خواب ندیده است
  افتادگی چشم مرا آب ندیده است .

  صائب (از آنندراج ).

  حیرت کردن ؛ متحیر گردیدن .
  حیرت کردنی ؛ شایسته و درخور حیرت و سرگشتگی .
  حیرت نگاه ؛ نگاهی حیرت زده :
  تا بچندای آفتاب حسن مستوری کنی
  چشم ما حیرت نگاهان کم ز چشم روزن است .

  صائب (از آنندراج ).

  منبع: سایت واژه یاب

  افزودن دیدگاه

  لطفا دیدگاه خود را بنویسید
  لطفا نام خود را وارد کنید